Факультативні заняття

Графік факультативних занять у 2021-2022 навчальному році

 

Перелік програм курсів за вибором та факультативних занять з різних навчальних дисциплін:

  1. Програми для курсів за вибором з математики. рекомендованих для використання у ЗНЗ.
  2. Перелік програм факультативів і курсів за вибором з української мови і літератури, рекомендованих для використання.
  3. Перелік програм варіативної складової робочого навчального плану з історії, права та громадянської освіти, рекомендованих до використання в ЗНЗ.
  4. Перелік навчальних програм  курсів за вибором та факультативів військо-патріотичного спрямування, рекомендованих МОН України для використання.
  5. Програми факультативів та курсів за вибором для СЗОШ музичного профілю.

факульт