ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ

У 2016 році все прогресивне людство відзначало 160-річчя від дня народження Софії Русової. З багаторічного забуття повернуто як добре ім’я нашої уславленої землячки, так і її творчу багатогранну спадщину. Дослідження сучасних науковців дають підстави стверджувати про те, що Софія Русова — педагог європейського рівня, класик української педагогіки, видатний культурно-просвітницький і громадський діяч. Праці Софії Русової – це не тільки історія української педагогіки, але й змістовний аналіз специфіки українського дитячого садка й школи.

04 січня 2016 року в рамках методичної роботи в школі було поведено педагогічні читання “Педагогічна спадщина Софії Русової в концепції сучасної освіти”, під час яких вчителі знайомилися з іноваційною сутністю  робіт С.Русової як педагога, з роллю національного виховання у формуванні полікультурності дітей, з формами та методами етнопедагогіки як одного з важливих напрямків  виховання особистості.

chevron-right chevron-left