Виховна система нашої школи

Виховна система нашої школи – не додаток до навчального процесу, а найважливіша умова розвитку школи в цілому, що виконує в ній особливу, стержневу роль. Ми розглядаємо свою школу передусім як виховний заклад, що сприяє духовному збагаченню кожної особистості, створенню умов для її самореалізації у різних видах творчої праці, задоволенню потреб та інтересів.

На наш погляд, усе, що робиться у школі, повинно мати глибокий моральний зміст. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати улюбленим місцем, де вони могли б жити повноцінним духовним життям.
Виховна система школи – явище динамічне, воно народжується, удосконалюється, оновлюється.
Управління цією системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, запровадження новацій у виховний процес, діяльність класних керівників і працівників психологічної служби, для коригування та удосконалення стосунків, розширення взаємодії з середовищем.